Din pant hos oss planterar träd

Din pant hos oss planterar träd


PANTEN GÅR TILL VI-SKOGEN

Du kan bidra till Vi-skogens arbete genom att lämna din flaska/burk i Vi-skogens återvinningsbehållare på vår biograf, hela panten går till Vi-skogens verksamhet.

Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol, ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera 100 miljoner träd och hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom.