A-MÄRKT - Vi A-märker film

A-MÄRKT - Vi A-märker film


VI A-MÄRKER VÅRA FILMER

Varför?
Vi vill medvetandegöra, synliggöra och uppmuntra till att öka kvinnors representation i film på bioduken. Ur ett demokratiperspektiv anser vi att det är nödvändigt att arbeta för en bättre balans gällande vems berättelser och perspektiv som är synliga på bioduken. A-märkt är på intet sätt en kvalitetsstämpel utan ett sätt att medvetandegöra, synliggöra och uppmuntra till att öka kvinnors representation i film. 

Hur?
Vi A-märker filmer på vår duk som klarar Bechdeltestet. Det gör filmer som har minst två kvinnliga karaktärer med namn som någon gång under filmen samtalar med varandra om något annat än män. När du ser stämpeln för A-märket på en film så vet du att den har klarat testet.


Vilka ligger bakom A-märket?
Fyra storstadsbiografer; Bio Rio (Stockholm), Roy (Göteborg), Spegeln (Malmö) och Röda Kvarn (Helsingborg) som alla är en del av den ideella organisationen Folkets Hus och Parker. A-märkningen fick väldigt stor uppmärksamhet när den tillkom 2013 och har sedan dess snabbt spridit sig till biografer och filmfestivaler över hela världen. 
Lanseringen skedde 2013 i samarbete med WIFT (Women in Film and Television) och Rättviseförmedlingen.

Mer information hittar du på: www.a-märkt.se

 

Vad är Bechdeltestet?
Bechdeltestet kommer från den tecknade serien Dykes to Watch Out For av amerikanskan Alison Bechdel. Testet formulerades i serieavsnittet The Rule som publicerades 1985.

För att en film ska klara Bechdeltestet måste den uppfylla följande kriterier:
1. Ha minst två (namngivna) kvinnliga rollfigurer
2....som pratar med varandra
3....om något annat än män.

Hur länge ska man prata för att det ska godkännas?
Det som det kan tvistas om gällande Bechdeltestet är just vad ett samtal är, och om det är något tidsgräns som ska uppfyllas för att det ska bli godkänt eller inte. Vi har valt att inte ta in tidsaspekten, men godkänner exempelvis inte följande som ett samtal:

- Enbart en hälsning (exempelvis: två personer säger hej till varandra)
- Enbart en uppmaning (exempelvis: en person ber någon om salt, den andra säger ok och skickar salt)
- Enbart en fråga (en person frågar vad kaffet kostar, kassörskan säger 25kr).

Båda personerna behöver säga något i dialogen till varandra för att det ska tolkas som ett samtal.

Testade filmer hittar du här: www.bechdeltest.com .